2006-04-15

Deppa inte över politiker som begår brott. Det är värre på spanska solkusten

Den senaste tiden har vi läst många artiklar om svenska politiker som begått eller misstänks ha begått brott. Allt ifrån misstanken om Göran Perssons bagatellartade arbetsmiljöbrott till de relativt allvarliga brott som Anna Sjödin misstänks för att ha begått under rusets inverkan. Folkpartiet har ett skattebrott och ett rattfylleri att göra upp med och miljöpartiet plågas av två kommunalpolitiker som gjort sig skyldiga till otukt med minderåriga. En moderat riksdagsman har för några år sedan ådömts den mycket ovanliga påföljden där rätten skiljer vederbörande från förtroendeuppdraget som riksdagsman.

Men det är värre på spanska solkusten. I Marbella har borgmästaren, vice borgmästaren och 19 presumtiva kumpaner bestående av politiker, tjänstemän och advokater anhållits för korruption. Vid husrannsakningar har man hittat stora mängde kontanter och en del av politikerna har unnat sig ett liv i lyx. Regeringen i Madrid med Zapatero i spetsen har haft ett extraordinärt sammanträde med anledning av korruptionsskandalen. Resultatet blev att kommunfullmäktige i Marbella upplöstes och de lokala angelägenheterna fick hanteras av staten. Detta är mycket unikt och första gången sedan Franco dog som så sker.

Kan vi dra några slutsatser för svensk del?

1. Mycket av korruptionen emanerar ur byggprojekt.

Per Westbergs kommentar: Man skall alltid ha extrakoll på byggprojekt. Dessa har en tendens att, i likhet med krogbranschen, åtföljas av brott av alla de slag.

2. Den lokala polischefen misstänktes under en tid för brott. Nu har han efter att ha varit sjukskriven en tid för depression begärt entledigande.

Per Westbergs kommentar: Det höjs ibland röster för att vi i Sverige skall få en kommunal polis. Glöm det! I Spanien var det den nationella polisen som klarade av denna härva. Den lokala polisen har vare sig kompetens eller kompetens. Jag menar då kompetens utifrån behörighet och kompetens utifrån förmåga.

Spaniens polisväsen är ett sammelsurium där det finns två polisstyrkor på nationell nivå (Guardia civil och Polícia Nacional), i del regioner en polisstyrka på regional nivå och så slutligen en kommunal polis. För att veta hur allt hänger ihop behöver man en spansk statsvetenskaplig examen.'

Samhällsinformation om korruptionen i Marbella

Inga kommentarer: